Współpraca

Współpraca z dziećmi i osobami dorosłymi:

1. Warsztaty cykliczne PISANINKA, których celem jest nauka tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej. Dzieci i młodzież poznają tajniki pracy autora powieści, zaś same będą mogły dać wyraz swojej wyobraźni w czasie różnych gier mających na celu bogacenie słownictwa, budowanie swobodnej wypowiedzi oraz tworzenie oryginalnych środków artystycznego wyrazu. 

Zajęcia zrealizowane w:


2. Spotkania autorskie dla czytelników, w czasie których opowiadam o blaskach i cieniach pisania powieści. 

3. Spotkania z Klubem Dyskusyjnym Książki, gdzie omawiamy zagadnienia szczególnie interesujące czytelników np.: konstrukcja bohatera, sposób narracji, forma.

4. Wykłady na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, dobór tematyki zajęć według potrzeb słuchaczy, np.: nt. Pasji pisania; Jesteśmy świadkami historii - motywowanie uczestników do samodzielnego tworzenia małych form literackich.


Do współpracy zapraszam biblioteki, centra kultury, szkoły, stowarzyszenia oraz inne podmioty z okolic Warszawy zajmujące się edukacją.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drogi Czytelniku, dziękuję za odwiedziny. Będzie mi miło, jeśli pozostawisz tu kilka życzliwych dla mnie słów :)